Informacje prawne

akf leasing Polska S.A.
ul. Lecha Kaczyńskiego 26
00-609 Warszawa

NIP: 527-254-98-95

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodraczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000288472

 

Email: info@akf-polska.pl
Tel.: +48 22 417 83 77
Fax: +48 22 417 83 78