Bezpośredni kontakt z naszymi Klientami jest dla nas bardzo ważny.
Prześlij wiadomość korzystając z formularza poniżej.

PL: Kontakt

Kontakt
Oświadczam, iż podane wyżej dane osobowe przekazuję dobrowolnie i zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 t.j., z późn. zm.) wyrażam zgodę na ich przetwarzanie przez akf leasing Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Armii Ludowej 26 w celach marketingowych. Przyjmuję do wiadomości, iż powyższe dane zbierane są przez akf leasing Polska S.A., z siedzibą w Warszawie, Al. Armii Ludowej 26, która jest administratorem tych danych osobowych i przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
Oświadczam jednocześnie, że zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych dotyczących produktów lub usług oferowanych przez akf leasing Polska S.A. - w tym też celu przekazuję swój adres poczty elektronicznej.
Pola oznaczone (*) są polami obowiązkowymi.