Informacje prawne

akf leasing Polska S.A.
ul. Sienna 73
00-833 Warszawa

NIP: 527-254-98-95

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodraczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000288472

 

Email: akf.info@roedl.com
Tel.: +48 22 210 69 02